top of page

VERDIEPING

 

Aura- en chakrafotografie is een manier om zichtbaar te maken hoe iemand maatschappelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel met zichzelf omgaat.

 

Wil je daarna verdieping? 

Om je te helpen komen waar je wilt zijn, maak ik gebruik van de volgende methodieken:

 

MIJN TOOLBOX

NLP
EMDR
Familiedynamiek
Hypnotherapie

NLP (Neurolinguistisch Programmeren)

NLP is een verzameling technieken die kan worden ingezet bij vastzittende gewoontes, gevoelens en denkpatronen. Het doel is deze inzichtelijk te maken en er andere en beter werkbare patronen voor in de plaats te zetten. 

NLP laat zich het best omschrijven als een verzameling gesprekstechnieken. Stel de juiste vraag en je krijgt het juiste antwoord. Als therapie kan het je helpen om te leren omgaan met innerlijke conflicten. Het kan je ook leren nieuwe mogelijkheden en doelen voor jezelf te ontwikkelen of om persoonlijk kwaliteiten te (her)ontdekken en versterken. Het zou je kunnen leren jouw verleden in een ander jasje te steken, zodat je verder kunt met je leven. Maar het kan je ook leren anders met emoties om te gaan. Het helpt bij traumaverwerking en bij een burn-out en bij nog heel veel andere problemen.

 

Hoewel het een fantastische manier is om therapeutisch te gebruiken, wordt NLP met name zakelijk toegepast en wel wereldwijd. NLP valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In elk bedrijf wordt NLP wel op een of andere manier toegepast, hetzij om de verkoop te bevorderen, om de onderlinge samenwerking te verbeteren of om nieuwe ideeën en gedachten vanuit een frisse benadering vorm te geven. Veel managers zijn NLP-minded en topsporters passen het toe om hun persoonlijke  prestaties te verbeteren.

 

Kortom, door middel van NLP kun je problemen oplossen, een doel nastreven of overtuigingen veranderen. Stel de juiste vraag en je krijgt het juiste antwoord. Misschien brengt het jou wel die vraag waar je al zo lang naar zoekt...

 

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm die aanvankelijk werd toegepast om mensen traumatische ervaringen te laten verwerken. Door met de vingers heen en weer te bewegen op 25 cm afstand van de betreffende persoon en die persoon de beweging met de ogen te laten volgen, bleek het mogelijk getraumatiseerde mensen enorm te helpen: na een tijdje bleken nare herinneringen hun kracht en lading te verliezen.

 

Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een koptelefoon die afwisselend aan het linker- en rechteroor geluiden aanbiedt. Ook worden wel zachte tikken op de knieën gegeven, afwisselend links en rechts. Gebleken is dat het niet zoveel uitmaakt welke werkwijze wordt gevolgd. Het gaat er onder andere om dat afwisselend de linker- en rechter hersenhelft wordt gestimuleerd. Door telkens de aandacht te verwisselen van links naar rechts worden traumatische ervaringen en vastzittende gevoelens verzacht, waardoor deze gemakkelijker kunnen worden verwerkt en er weer ruimte komt om de draad van het leven op te pakken.

 

Maar EMDR blijkt nog veel meer klachten te kunnen verlichten. Tegenwoordig wordt het ook toegepast om chronische pijnen te verminderen, bij depressies, verslavingen en het veranderen van knellende gedragspatronen. Ook bij burn-outklachten worden positieve resultaten geboekt.

 

 

Familiedynamiek

Familie-opstellingen en gevoelsopstellingen leggen onbewuste familieverbanden en gevoelsstructuren bloot. 

De sfeer waarin kinderen opgroeien is van grote invloed op hun ontwikkeling, net als ingrijpende zaken die soms binnen families plaatsvinden. Zo laten afwijzing, verwaarlozing, agressie, incest, mishandeling, misdrijven, geheimen, een faillissement, oorlog en nog heel veel andere traumatische omstandigheden en gebeurtenissen vaak diepe sporen na. Maar ook kampvorming binnen een gezin, scheiding van de ouders, ruzie, het jong overlijden van een nabij familielid (ouder, broer of zus) en iemands positie binnen een gezin (pikorde) kunnen boosdoeners zijn die een leven negatief beïnvloeden. Toch zullen kleine kinderen proberen hun ouders zo veel mogelijk te helpen, al was het maar door zich in gedachten met een van hen te identificeren. Kinderen houden namelijk van hun ouders, ongeacht wat er gebeurt. Pijn willen ze niet voelen, dat kunnen ze niet aan. Daarom creëren kinderen als het ware een ideaalbeeld in hun hoofd en verdringen ze de rest.

 

Alles wat er in binnen families in kinderlevens gebeurt werkt in op de wijze waarop kinderen het leven waarnemen. Die indrukken nemen ze mee naar de volwassenheid, zowel het positieve als het negatieve, zowel het geleerde als het verdrongene. Het wordt ingewikkelder als je bedenkt dat volwassenen (onbewust) veel van wat ze geleerd hebben weer aan hún kinderen doorgeven. Het wordt nóg gecompliceerder als je beseft dat de ouders van deze ouders dat ook al deden, en de ouders daarvan ook. En zo kan het gebeuren dat mensen in een wirwar van emoties leven die thuishoren bij ‘vroeger’ en niets te maken hebben met nu.

 

Inzicht in de familiedynamiek kan heel verhelderend werken. Mensen kunnen zich namelijk pas vrij voelen als belangrijke zaken uit hun jeugd zijn aangekeken, doorleefd, verwerkt en erkend. Verzoening met het verleden geeft het leven een nieuwe kans, niet alleen voor wie nu leeft, maar ook voor komende generaties.
 

 

Hypnotherapie en regressie

Regressie en hypnose kunnen vroegere zintuiglijke waarnemingen (beelden, geluiden, aanrakingen, geuren en smaken) weer bewustmaken. Trauma's en vergeten ervaringen worden hierdoor weer herinnerd en kunnen vervolgens doorleefd, verwerkt en veranderd worden. 

‘Wat is de reden dat mij dát steeds overkomt?’ is een vraag die menigeen zich wel eens stelt. Daarnaast zijn veel mensen boos, somber of verdrietig, ze zijn angstig of maken zich zorgen. En waarom? Dat weten ze vaak zelf niet. Nogal eens ligt het antwoord op dergelijke vragen in iemands verleden.

 

Tijdens een hypnosesessie is het mogelijk inzicht te krijgen in eerdere gebeurtenissen. Je gaat in gedachten weer terug in de tijd. en beleeft sommige ervaringen als het ware opnieuw. Dat hoeven helemaal geen drama’s of tragedies te zijn, het kan van alles zijn. Meestal betreft het dingen die al lang uit je bewuste geheugen zijn verdwenen en die zich simpelweg aandienen. Alsof je geheugen zelf weet naar welk stukje ‘vroeger’ het terug moet gaan. Je ervaart weer hoe iets ooit was en wat dat toen met je deed. Je ‘ziet’, ‘hoort’, ‘ruikt’, ‘proeft’ en ‘voelt’ een bepaalde situatie opnieuw, waardoor gebeurtenissen en omstandigheden die je verdrongen had, weer bewust worden. Nu kun je begrijpen wat er vroeger gebeurd is en waarom je deed wat je toen deed. En dat maakt dat je gaat begrijpen waarom je doet wat je tegenwoordig doet. Door je dingen bewust te worden geef je jezelf de mogelijkheid vroegere situaties te doorleven en te verwerken en uiteindelijk iets in jezelf en in je omstandigheden te veranderen.

 

In het gewone dagelijkse leven zal het je niet lukken om op je leven terug te kijken zoals dat tijdens een hypnosesessie gebeurt. Het rationele bewustzijn staat immers altijd op de voorgrond. Maar in een sfeer van rust, vertrouwen en ontspanning is het mogelijk contact te maken met je onderbewustzijn en ervaringen van vroeger opnieuw te beleven. Het kan zelfs ervaringen betreffen uit de tijd waarin je nog niet geboren was of uit eerder geleefde levens. Een hypnotherapeutische behandeling is niet iets om bang voor te zijn en is zeker niet te vergelijken met de agressieve hypnosesessies die ons via de media bereiken. Je zit gewoon in een stoel, blijft de baas over wat er gebeurt en kunt stoppen wanneer je maar wilt. Iedereen wil wel graag inzicht in zijn of haar levensomstandigheden. Het mooie is dat hypnose altijd werkt, zeker als mensen gemotiveerd zijn om over zichzelf te ontdekken en hierdoor te veranderen.

 

top

 

 

bottom of page