Zoeken
  • Emil Mangelsdorf

De stoelendans binnen familierelatie's.

Bijgewerkt: jan 21In mijn praktijk merk ik het telkens weer dat er veel pijn en verdriet voortvloeien uit problemen binnen families. Nee, het is doorgaans niet zo dat familieleden elkaar met opzet die pijn en dat verdriet aandoen. Het is ook niet zozeer een kwestie van botsende karakters of verschillen in temperament. Veeleer heeft het te maken met de achtergronden van de ouders. Als ouders te veel van elkaar verschillen in verwachtingen en overtuigingen dan kan dat de veiligheid en de omgeving waarin een kind opgroeit nogal beïnvloeden. Ook de pijn en het verdriet die ouders zelf opliepen in hun leven spelen een rol. En tot slotte zijn er nog de (vaak) ongeziene en ongeschreven wetten binnen families die vele generaties overspannen. In de literatuur wordt dat het ‘familiegeweten’ genoemd: scheiding van de ouders, het vroeg overlijden van een of beide ouders, het overlijden van een broertje of zusje, incest, buitensluiting, ongelukken, moord, mishandeling, ontrouw, geheimen, beloftes of het hebben van een oorlogsverleden, ze kunnen allemaal een rol spelen in de levens van later geborenen, zelfs als die feiten helemaal niet bij hen bekend zijn.

Om dat allemaal uit te zoeken en in beeld te brengen is een klus waar ik soms bij mag helpen. En dan blijkt dat - als iemand uiteindelijk alles heeft uitgezocht, doorleefd en helder heeft voor zichzelf - dat het hele proces nog maar op de helft is. Want meestal vraagt de situatie dan dat er stappen worden gezet, dat dingen worden uitgelegd, dat er begrip wordt gevraagd. Niet altijd kunnen of willen familieleden daarnaar luisteren en niet altijd komt dat begrip. Soms komt het tot verzoening en zie je prachtige relaties ontstaan die dieper gaan dan ooit tevoren. Maar soms gaat het ook mis en staat die persoon voor de keuze de dingen te laten zoals ze zijn of om afscheid van een of meerdere familieleden te nemen. Moeilijk hoor!


Tekst: JM. Mangelsdorf - Bartelink


0 keer bekeken

ALLES IS LOGISCH

Beusbergen 18

7475DN Markelo